eBA İş Akışı

eBA İş Akışı Yönetim Sistemi

Özellikleri

 • İş süreçlerini otomasyonunu sağlar
 • İş süreçleri maksimum etkinlikte çalışır
 • Verimliliği artırır
 • Kağıt kullanımını azaltır
 • SAP, AXAPTA, Oracle, Netsis, Logo, Nebim, Mikro gibi popüler ERP sistemleriyle kolay ve hızlı entegre olabilir
 • Kurumsal portallar ile web servisleri üzerinden entegrasyona izin verir
 • Sharepoint portal ile kuvvetli webpart entegrasyonu için hazır yapılara sahiptir
 • Kağıt üzerinde takip edilen iş süreçlerinin elektronik ortamda yönetilmesini sağlar
 • Elektronik ortamda mevcut operasyonel sistemlerle konuşarak hatalı veri girişinin engellenmesini sağlar
 • Kurum içerisindeki tüm uygulamalarla entegre olabilir
 • Etkin yönetim sayesinde toplam süreç maliyetini azaltmaya katkı sağlar
 • Kurum bilincini artırır
 • İş süreçlerinin standarizasyonunu sağlar
 • İş süreçlerinde takip edilebilirliği artırır
 • Orta seviye kod bilgisi ile süreç tasarlamaya olanak sağlar
 • Rol bazlı iş akışların oluşturulmasına imkan tanır
 • Hatayı minimize eder
 • IT Sistemlerine olan güveni artırır
eBA Doküman Yönetim Sistemi

eBA Doküman ve Belge Yönetim Sistemi

Özellikleri

 • Kurumsal hafızanın oluşmasını sağlar
 • Güvenli erişim altyapısı sunar
 • Doküman versiyonlamaya imkan tanır
 • Profil Formları sayesinde dokümanların kaydı sırasında belirlenen kişiler tarafından onayının alınmasını sağlar
 • Check-In / Check-Out mekanizması ile dokümanlara erişimi kontrol altına alır
 • TS13298 standardına uyumludur
 • Resmi yazışmalarda uygulanacak usül ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe uyumludur
 • Standart dosya planı uyumludur
 • Dokümanların elektronik olarak imzalanmasına olanak tanır
 • DTVT uyumludur
 • KEP üzerinden yazışma için hazır altyapı sunar
eBA Dashboard

eBA Dashboard

Özellikleri

 • Kompleks veri yapılarının kolay raporlanabilmesini sağlar
 • Karmaşık raporların görsel öğelerle sade ve basit gösterimine imkan verir
 • Rapor sonuçları üzerinden kolay analiz imkanı sağlar
 • Kolay ve hızlı tasarım ile anında iş ihtiyaçlarına yönelik görsel raporların oluşturulabilmesi için en uygun yapıyı sunar
 • Geniş veri kaynağı desteği ile tüm operasyonel sistemlerden gelen dataların konsolidasyonu
 • Harita, göstergeler, çubuk ve pasta grafikleri ile minimum eforla rapor ve dashboard tasarımına imkan verir